AW1000-4000系列过滤器带减压阀
AW1000-4000系列过滤器带减压阀

※技术参数:
保证耐压力
1.5MPa
最高使用压力
1.0MPa
调压范围
AW1000:0.05~0.7MPa, AW2000~4000:0.05~0.85MPa
环境和流体温度
5~60℃
建议用润滑油
透平 1 号油
过滤精度
5μm(标准),可选 2、10、20、40、70、100μm
杯材料
聚碳酸脂
杯防护罩
AW1000~2000(无),AW3000~4000(有)
阀型
带溢流型

※型号及规格:
型号 规格 配件(任选件) 备件
#额定流量(l/min) 接管口径 压力表口径 重量(kg) 托架 压力表 滤芯 杯组件
手动排水型 *自动排水型 手动排水 自动排水
AW1000-M5 AW1000-M5D 100 M5 G1/16 0.09 B120 G27-10-R1 11134-5B C100F AD61
AW2000-02 AW2000-02D 550 G1/4 G1/8 0.36 B220 G36-2-01

G36-10-01

111294-5B C200F AD62
AW3000-02 AW3000-02D 2000 G1/4 0.56 B320 111511-5B C300F AD43
AW3000-03 AW3000-03D 2000 G3/8 0.56 B320 111511-5B C300F AD43
AW4000-03 AW4000-03D 4000 G3/8 G1/4 1.15 B420 G46-2-01

G46-10-01

11104-5B C400F AD44
AW4000-04 AW4000-04D 4000 G1/2 1.15 B420 11104-5B C400F AD44
AW4000-06 AW4000-06D 4500 G3/4 1.21 B520 11104-5B C400F AD44

注:*自动排水为常开型,最低使用压力0.1MPa。 
    *#额定流量为压缩空气供应压力为0.7MPa情况下输出流量。

型号 A B 接自动排水器B C D E F G H J K L M N P Q R
AW1000 25 109.5 130 50.5 25 26 25 28 30 4.5 6.5 40 M5 G1/16 28 2 20.5
AW2000 40 164.5 187.5 78 40 56.8 30 34 45 5.4 15.4 55 G1/4 G1/8 40 2.3 33.5
AW3000 53 211 248.5 92.5 53 60.8 41 40 46 6.5 8 53 G1/4·G3/8 G1/8 56 2.3 43.5
AW4000 70 262.5 300 112 70 70.5 50 54 54 8.5 10.5 70 G3/8·G1/2 G1/4 73 2.3 52.5
AW4000-06 75 267 304 114 70 70.5 50 54 56 8.5 10.5 70 G3/4 G1/4 73 2.3 52.5