AC1010-4010系列空气过滤组合(二联件)
AC1010-4010系列空气过滤组合(二联件)

※技术参数:
保证耐压力
1.5MPa
最高使用压力
1.0MPa
调压范围
AC1010:0.05~0.8 MPa, AC2010~4000:0.05~1.0 MPa
环境和流体温度
5~60℃
建议用润滑油
透平 1 号油
过滤精度
5μm(标准),可选 2、10、20、40、70、100μm
杯材料
聚碳酸脂
杯防护罩
AC1010~2010(无),AC3010~4010(有)
阀型
带溢流型

※型号及规格:

型号 规格 配件(任选件)
组件 #额定流量
(l/min)
接管口径 压力表口径 重量
(kg)
托架
(2个)
压力表
手动排水型 *自动排水型 过滤器
连减压阀
油雾器
AC1010-M5 AC1010-M5D AW1000 AL1000 90 M5 G1/16 0.22 Y10T G27-10-R1
AC2010-02 AC2010-02D AW2000 AL2000 500 G1/4 G1/8 0.66 Y20T G36-2-01

G36-10-01

AC3010-02 AC3010-02D AW3000 AL3000 1700 G1/4 G1/8 0.98 Y30T
AC3010-03 AC3010-03D AW3000 AL3000 1700 G3/8 G1/8 0.98 Y30T
AC4010-03 AC4010-03D AW4000 AL4000 3000 G3/8 G1/4 1.93 Y40T G46-2-01

G46-10-01

AC4010-04 AC4010-04D AW4000 AL4000 3000 G1/2 G1/4 1.93 Y40T
AC4010-06 AC4010-06D AW4000 AL4000 3000 G3/4 G1/4 1.93 Y50T

注:*自动排水为常开型,最低使用压力0.1MPa。
  * #额定流量为压缩空气供应压力为0.7MPa情况下输出流量。

※AC1010-4010系列外形尺寸:

型号 A B 常开B C D E F G H J K L M N P
AC1010 48 109.5 130 50.5 25 26 25 33 29 4.5 7.5 5 G1/8 G1/16 38.5
AC2010 90 164.5 187.5 78 40 56.8 30 45 24 5.5 8.5 5 G1/4 G1/8 50
AC3010 117 211 248.5 92.5 53 60.8 41 58.5 35 7 11 7 G1/4·G3/8 G1/8 70.5
AC4010 154 262.5 300 112 70 70.5 50 77 40 9 13 7 G3/8·G1/2 G1/4 88
AC4010-06 164 267 304 114 70 70.5 50 82 40 9 13 7 G3/4 G1/4 88