KJ-W系列截止阀
KJ-W系列截止阀

※K22J-W系列外形尺寸安装图:

型号
公称通径
连接(英制)
A
B
C
D
E
F
G
L
K22J-8W
Φ8
G1/4
163
96
78
73
38
55
Φ9
84
K22J-10W
Φ10
G3/8
K22J-15W
Φ15
G1/2
K22J-20W
Φ20
G3/4
175
113
78
82
52
80
Φ9
96
K22J-25W
Φ25
G1
K22J-32W
Φ32
G1 1/4
204
165
91
118
75
112
Φ13
152
K22J-40W
Φ40
G1 1/2

 


※K22J-W系列技术参数:
技术参数
换向阀型号
K22J-8W
K22J-10W
K22J-15W
K22J-20W
K22J-25W
K22J-32W
K22J-40W
流量(m3/h)
5
7
10
20
30
40
50
泄漏量(cm3/min)
≤50
≤100
≤200
≤300
切换时间(S)
≤0.04
≤0.06
≤0.10
≤0.15
切换频率Hz
≥10
≥8
≥4
≥3
耐久性(万次)
≥200
≥150
-
工作压力(MPa)
0.2~0.8
电 压(V)
AC:380,220,110,36;DC:220,110,24

※K22J-W系列外形尺寸:

※K23J-W系列外形尺寸安装图:
型号
公称通径
连接(英制)
A
B
C
D
E
F
G
H
M
L
K23J-8W,K23J-8TW
Φ8
G1/4
180
96
78
73
17
16.5
Φ9
45
39
85
K23J-10W,K23J-10TW
Φ10
G3/8
K23J-15W,K23J-15TW
Φ15
G1/2
K23J-20W,K23J-20TW
Φ20
G3/4
198
113
89
82
24
21
Φ9
52
38
105
K23J-25W,K23J-25TW
Φ25
G1
K23J-32W,K23J-32TW
Φ32
G1 1/4
268
165
121
118
37
46
Φ13
75
46
170
K23J-40W,K23J-40TW
Φ40
G1 1/2

※K23J-W系列技术参数:
技术参数
换向阀型号
K23J-8W
K23J-10W
K23J-15W
K23J-20W
K23J-25W
K23J-32W
K23J-40W
流量(m3/h)
5
7
10
20
30
40
50
泄漏量(cm3/min)
≤50
≤100
≤200
≤300
切换时间(S)
≤0.04
≤0.06
≤0.10
≤0.15
切换频率Hz
≥10
≥8
≥4
≥3
耐久性(万次)
≥200
≥150
-
工作压力(MPa)
0.2~0.8
电 压(V)
AC:380,220,110,36;DC:220,110,24


※K23J-W系列外形尺寸:

※K25J-W系列外形尺寸安装图:

型号
公称通径
连接(英制)
A
B
C
D
E
F
G
H
R
S X V
L
K25J-15W
Φ8
G1/4
180
99
94
45
32
31
Φ10
55
44
19
16
28
90
Φ10
G3/8
Φ15
G1/2
K25J-25W
Φ20
G3/4
222
127
142
52
47
52
Φ10
78
58
21
19
42
132
Φ25
G1
K25J-40W
Φ32
G1 1/4
285
155
220
69
55
117
Φ10
140
80
36
35
52
187
Φ40
G1 1/2


※K25J-W系列技术参数:
技术参数
换向阀型号
K25J-8W
K25J-10W
K25J-15W
K25J-20W
K25J-25W
K25J-32W
K25J-40W
流量(m3/h)
5
7
10
20
30
40
50
泄漏量(cm3/min)
≤50
≤100
≤200
≤300
切换时间(S)
≤0.04
≤0.06
≤0.10
≤0.15
切换频率Hz
≥10
≥8
≥4
≥3
耐久性(万次)
≥200
≥150
-
工作压力(MPa)
0.2~0.8
电 压(V)
AC:380,220,110,36;DC:220,110,24

※K25J-W系列外形尺寸: